Poštovane kolege,

konsultacije kod profesora Slobodana Nićina u kabinetu 42 održaće se u sledeća dva termina:

– UTORAK,14:00-16:00

– UTORAK,16:00 -18:00

kontakt: snicin@megatrend.edu.rs

Prorektor za nastavu,

Doc. dr Jelena Vitomir