Četvrti kolokvijum iz Obligacionog prava će se održati 13.01.2022. godine u 15h,16h i 17h sala A5.

Popravni kolokvijum će se održati na dan ispita u 12h.