Predavanja iz predmeta Kazneno izvrsno pravo odrzavace se svake srede, sa pocetkom u 17.00h.