FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
RASPORED ISPITA NA DOKTORSKIM UMETNIČKIM STUDIJAMA
ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2020- 21.
06 – 19.09.