Poštovane kolege,

U prilogu su i pitanja za kolokvijum 3.

U ponedeljak, 16.maja 2022.g. radićemo Kol.3 iz predmeta Interkulturni menadžment, a posle predavanja za kol.4. Molim kolege da predaju ili pošalju na mail seminarske radove.

S poštovanjem

Prof.dr Snežana Berić

 

PITANJA ZA K III