PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK – LINK

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК
за студенте основних, мастер и докторских студија на Мегатренд универзитету
у школској 2021/22 години
Редовна пријава испита за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 31.05.2022. и траје до
03.06.2021.
Ванредна пријава испита за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 06.06.2022. и траје до
краја рока
ЈУНСКИ испитни рок почиње 13. јуна 2022. године и траје до 26. јуна 2022. године.
Редовна пријава испита – 1200 динара
Ванредна пријава испита – 1700 динара
Диференцијални испити – 2000 динара
Пријава испита за апсолвенте – 1700 динара
Пријава испита мастер 15е у динарској противвредности
Пријава испита докторске 20е у динарској противвредности
Испите могу пријавити сви студенти који су измирили школарину за школску
2021/22 годину.