Obaveštavamo studente da se nastava iz predmeta, Upravljanje rizikom odlaže za četvrtak 10.02.22.od 12 sati.