FUD | predmet 3D-2

Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić

Vreme održavanja po rasporedu: petkom od 9:00 do 11:00

Komunikacioni softver: Skype

Skype name nastavnika: uros.fisic

Potreban softver za predmet: AutoCad, 3DStudioMax+Vray

Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa poenima ostvarenim ispitom (max 30 poena vežbe + max 70 poena ispit)