Svi studenti četvrte godine FCV-a koji nisu polagali kolokvijum iz
predmeta Aerodromi i aerodromske operacije, a koji nisu oslobođeni
predispitnih obaveza, dužni su da izađu na polaganje kolokvijuma iz
ovog predmeta. Kolokvijum će  se održati dana 07.02.2020.(petak)
godine u 11h. Polagannje kolokvijuma se smatra obavezom i na ispit  se ne
može izaći bez prethodno položenog kolokvijuma