Obaveštavaju se studenti četvrte godine Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, koji su polagali ispit iz predmeta Aerodromi i aerodromske operacije, a nisu zadovoljni konačnom ocenom, mogu izaći na dopunski ispitni rok radi ponavljanja ispita. Ispit je pismeni i usmeni. Na ispit poneti isključivo digitron, jer upotreba mobilnih telefona nije dozvoljena i neće se tolerisati. Termin polaganja ispita biće naknadno objavljen na sajtu FCV-a.