ТЕМЕ ЗА ЕСЕЈЕ:

Напомена: дате теме се могу радити али студент по угледу на њих може сам да осмисли тему

Рад треба да има од 10 до 15 страна, теоријски увод, разраду и закључак. Обавезни су примери који илуструју тему и ваше ставове о њој. Полемика је пожељна исто колико и научна основа, али свакако желим да прочитам и ваше, аргументовано мишљење.

Рад се шаље на емаил djovanovic@megatrend.edu.rs  до 15. јуна 2021. За сва питања важи исто емаил. Ако изаберете тему која није на овој листи пошаљите ми је на одобрење.

ППТ 1:

 • Дефинисање антропологије (описати развој антр. као науке, различите правце и теорије, различита учења и разумевања човека, од митова постања до науке)
 • Да ли смо настали од Бога или од мајмуна (описати судар теорија о постанку човека)
 • Да ли је човек симболична животиња? (навести за и против ове теорије)

ППТ 3:

 • Културолошке карактеристике српског друштва
 • Природно и културно наслеђе становника Србије (компаративна анализа)
 • Расизам у 21. веку (примери и анализа)

ППТ 6:

 • Романтизовани дивљаци у људској историји (имагинарни или стварни лик и његова анализа, нпр. Тарзан)

ППТ 8:

 • Културолошки микс Балкана (навести и описати заједничке тачке и разлике балканских народа)
 • Културолошки микс Србије
 • Дифузионизам вс. еволуционизам на савременом примеру
 • Словенско наслеђе у српској култури (примери)

ППТ 9:

 • Модерна магија (примери и анализа)
 • Магијски елементи у православљу (примери и анализа)
 • Магијски елементи у модерним религијама (примери и анализа)
 • Магијско у обредима сахрањивања на Балкану (пример и анализа)

ППТ 10:

 • Шта је јаче у човеку: биолошке или културне потребе?
 • Конфилкт потреба у савременом човеку

ППТ 12:

 • Модерни митови (пример и анализа)
 • Генеза митских јунака – од Херкула до Марвела
 • Митолошка основа трилера и сапунских опера
 • Мит о Косовском боју (митолошки елементи вс. истина)
 • Стварање модерног мита (пример и анализа)