OBAVEŠTENJE – Gligor Gelert – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE – Gligor Gelert – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE Gligor Gelert dana 20.02.2020. godine, u 11,00 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom “ Ispitivanje kvaliteta anaerobno digestovanog mulja i mogućnosti smanjenja sadržaja arsena u cilju upotrebe u poljoprivredi ” na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, … Continued
OBAVEŠTENJE – Špiro Rašković – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE – Špiro Rašković – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE Špiro Rašković dana 24.01.2020. godine, u 11,00 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom “ Ispitivanje kvaliteta mesa jagnjadi somborske i čokanske populacije ovaca rase Cigaja u Vojvodini ” na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, Sala br. … Continued
OBAVEŠTENJE – Vladica Mladenović – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE – Vladica Mladenović – doktorska disertacija

OBAVEŠTENJE Vladica Mladenović dana 24.01.2020. godine, u 12,30 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom “ Metabolički profil i kvalitativna analiza mleka sivo-stepskog govečeta u različitim populacijama i sistemima držanja ” na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, Sala … Continued
8th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology’

8th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology’

PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow is pleased to invite you to the 8th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology’ 25-27 April 2019, Krakow (Poland) more information on website: www.icyr.pl   … Continued