Pozivamo Vas da prijavite radove za učešće na Prvi domaći naučni skup

Pozivamo Vas da prijavite radove za učešće na Prvi domaći naučni skup

Pozivamo Vas da prijavite radove za učešće na Prvi domaći naučni skup pod nazivom “Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji- stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse” u organizaciji Fakulteta za biofarming iz  BačkeTopole, Megatrend univerzitet Beograd. Mozete preuzeti: 1.   Agendu 2.   Prijavni list 3.   Uputstvo … Continued
Konkurs za volontere

Konkurs za volontere

Poštovane kolege, pozivamo vas na praksu! Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za volontere u kontroli kvaliteta. Neophodno je osnovno poznavanje programa Microsoft Word i Microsoft Excel kao i vaša spremnost za saradnju. Proći ćete kroz obuku a za izdvojeno vreme i … Continued
UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE povodom odluke Senata Megatrend univerziteta Broj 401/19 od 14.03.2019. godine     Poštovane studentkinje/studenti, Obvaeštavamo vas da ste zbog neophodne finansijske konsolidacije Megatrend univerziteta, u obavezi, da u narednih 7 dana izmirite vaša dugovanja vezana za školovanje na Megatrend … Continued
Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije

Tanja Drobnjaković dana 16.03.2018. godine, u 12,30 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  “Biološka karakterizacija i osetljivost na pesticide autohtonih populacija Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae. Coccophaginae)” na  Fakultetu za  biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39. Svečana sala. Sekretarijat Megatrend univerziteta
Obaveštenje studentima Megatrend univerziteta

Obaveštenje studentima Megatrend univerziteta

Poštovane kolege, za preuzimanje raznih uverenja o studiranju, o položenim ispitima, kao i za izdavanje potvrda, reversa, ispisa i drugih usluga neophodno je da budu izmirene rate za školarinu prema Ugovoru o studiranju. Žao nam je što studenti koji nisu … Continued