Teorija umetnosti

Teorija umetnosti

I tekst za 2. kolokvijum II tekst za 2. kolokvijum MATERIJALI PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6 PREZENTACIJA 7 PREZENTACIJA 8 PREZENTACIJA 9 KNJIGA   ISPITNA PITANJA
Španski jezik

Španski jezik

MATERIJALI 1 ISPITNA PITANJA MATERIJALI 2 MATERIJALI 3
Savremeni politički sistemi

Savremeni politički sistemi

Informacije o predmetu PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6 PREZENTACIJA 7 PREZENTACIJA 8 PREZENTACIJA 9 PREZENTACIJA 10 PREZENTACIJA 11 PREZENTACIJA 12 PREZENTACIJA 13 PREZENTACIJA 14 PREZENTACIJA 15 PREZENTACIJA 16 PREZENTACIJA 17 Savremeni politički sistemi … Continued
Osnovi menadžmenta

Osnovi menadžmenta

INFORMACIJE O PREDMETU OM,UB,M 2022,’23. FKM,FPS,GEF Plan i program predmeta, Polaganje ispita preko kolokvijuma, Uputstvo za izradu seminarskog rada NAČIN POLAGANJE ISPITA 2022,2023.g. OM, UB, M