OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta Beograd, Krunska 57 OBAVEŠTENJE studentima prve i treće godine Megatrend univerzitet Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese: -u zdravstvenoj ambulanti u … Continued
OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA: SVE O PREDMETU OM 2018,2019.FKM,FPS Plan i program predmeta, Polaganje ispita preko kolokvijuma, Uputstvo za izradu sem.rada OM, FKM, FPS Način polaganja ispita 2018,2019 UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA