OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 05.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. … Continued
OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta Beograd, Krunska 57 OBAVEŠTENJE studentima prve i treće godine Megatrend univerzitet Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese: -u zdravstvenoj ambulanti u … Continued
OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA – I godina

OSNOVI MENADŽMENTA: SVE O PREDMETU OM 2018,2019.FKM,FPS Plan i program predmeta, Polaganje ispita preko kolokvijuma, Uputstvo za izradu sem.rada OM, FKM, FPS Način polaganja ispita 2018,2019 UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA