Mikroekonomika

Mikroekonomika

Mikroekonomika – sve o predmetu i načinu polaganja
Marketing

Marketing

Marketing – informacije o predmetu
Menadžment

Menadžment

Informacije o predmetu Uputstvo za izradu seminarskog rada Način polaganja ispita
Uvod u biznis

Uvod u biznis

Informacije o predmetu Uputstvo za izradu seminarskog rada Način polaganja ispita