Prva godina

Prva godina

Mikroekonomika-FPS-ispitna-pitanja Ekonomika_poslovanja-ispitna_pitanja Poslovni-engleski-jezik-1-Materijal-za-pripremu-ispita Marketing-ispitna-pitanja Makroekonomija-i-Ekonomija-ispitna-pitanja-za-ocenu-6-za-studente-starijih-generacija Makroekonomija-ispitna-pitanja-2016-2017
Druga godina

Druga godina

Marketing logistika – ispitna pitanja Medjunarodni-marketing-ispitna-pitanja Osnovi finansija ispitna pitanja Ponasanje-potrosaca-ispitna-pitanja Poslovni-engleski-jezik-2-Materijal-za-pripremu-ispita
Treća godina

Treća godina

Finansijski-menadzment-ispitna-pitanja Materijal za pripremu ispita – predmet Pocetni engleski jezik III Medjunarodni-ekonomski-odnosi-2016-ispitna-pitanja Medjunarodni-ekonomski-odnosi-2016-ispitna-pitanja-za-ocenu-sest Organizaciono-ponasanje-ispitna-pitanja-2017-18 Predjeni_mat_ ENGLESKI _JEZIK_III-2010_2011 Preduzetnistvo-OAS-ispitna-pitanja TEORIJA_IGARA-ispitna_pitanja
Cetvrta godina

Cetvrta godina

Međunarodno poslovno pravo – ispitna pitanja Industrijski odnosi – ispitna pitanja Odnosi s javnošću – uputstvo za pisanje seminarskog rada Pitanja iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje 2018 Poslovne komunikacije -Pitanja za ispit 2017-18 Pravo EU – pitanja za kolokvijume i završni … Continued