FPS – raspored ispita OAS, OSS, MAS, DOK mart 2019/2020

FPS – raspored ispita OAS, OSS, MAS, DOK mart 2019/2020

Poštovane koleginice i kolege, Martovski ispitni rok će se realizovati od 16. do 22. marta 2020. godine, u terminu za konsultacije predmetnog ispitivača. Raspored konsultacija je na adresi: http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2020/03/FPS.-Prole%C4%87ni-semestar-2019-2020.-Termini-konsultacija-nastavnika-i-saradnika.pdf Srdačan pozdrav, Dekanat
FPS Raspored ispita OAS – decembar 2019/2020

FPS Raspored ispita OAS – decembar 2019/2020

Poštovane koleginice i kolege, Decembarski ispitni rok će se realizovati od 11. do 22. decembra 2019. godine, u jednom od redovnih termina za konsultacije predmetnog ispitivača. Raspored konsultacija je na adresi: http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/11/FPS._Termini_konsultacija_nastavnika_i_saradnika-2.pdf Srdačan pozdrav, Dekanat