Ekonomija prirodnih resursa

Ekonomija prirodnih resursa

01 prirodni resursi, odrzivost, problemi.pptx 02 Prirodni resursi i ekonomski razvoj.ppt 03 Covek i biosfera.ppt 04 resursi i ekonomija.pptx 05 klimatske promene i resursi.pptx 06 mineralni resursi.pptx Ispitna pit ek prirodnih resursa.docx teme pristupni rad ek prirodnih resursa.docx
Ekonomija energetike

Ekonomija energetike

PREZENTACIJA 1 NASTAVNE JEDINICE SEMINARSKI RADOVI(UPUTSTVO) SPISAK TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE ISPITNA PITANJA PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6