Matematika

Matematika

KNJIGA   OBAVEŠTENJE: Materijal za ovu nedelju je druga glava od 43. do 48.stranice.   5. nedelja Statisticka analiza i verovatnoca, od 84. do 86.stranice   6.nedelja Statisticka analiza i verovatnoca, od 117. do 122. stranice.
Informatika

Informatika

PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 INFORMACIJE O PREDMETU  
Menadžment

Menadžment

Način polaganja ispita Informacije o predmetu Uputstvo za izradu seminarskog rada