Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Rezultati   Poštovani studenti,   U prilogu su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije, rađenog dana 15.04.2020.godine.  Studenti koji su ostvarili 12 i više poena su položili kolokvijum. Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 20 poena.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Poštovani studenti,   U prilogu su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije, rađenog dana 22.05.2020.godine.  Studenti koji su ostvarili 12 i više poena su položili kolokvijum. Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 20 poena. REZULTATI