Četvrti kolokvijum iz predmeta Krivično pravo održaće se 27.12.2021. godine u 17.00h, u sali A5.