Predmete Digitalni koncepti grafičkog dizajna i Osnove fotografije držaće prof Vesna Mićović utorkom od 16:00.