KNJIGA : Diskretna matematika sa kombinatorikom od James A. Anderson-a.

Materijal za ovu nedelju je 6.1, 6.2 i 6.3

 

 

5. nedelja

15.1, 15.5 i 15.6

 

6.nedelja

Diskretna matematika: 6.5

 

7.nedelja

Diskretna matematika: 14.4.

 

9.nedelja

Diskretna matematika: 11.1.

 

10.nedelja

isto kao prethodna nedelja.

 

11.nedelja

Diskretna matematika: 14.5.

 

12.nedelja

Diskretna matematika: 16.1.