FUD | predmet Dizajn enerijera 6

Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić

Vreme održavanja po rasporedu: utorkom od 9:45 do 13:00

Komunikacioni softver: Skype

Skype name nastavnika: uros.fisic

Potreban softver za predmet: AutoCad

Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa poenima ostvarenim ispitom (max 70 poena vežbe + max 30 poena ispit)