Drugi kolokvijum iz Osnova osiguranja odrzace se 18. decembra u 17h. (IV godina)