DRUGI KOLOKVIJUM iz predmeta Osnovi međunarodnog poslovanja (II godina)
održaće su u utorak 24. maja od 19:00h. Studenti koji ne prate
predavanja traba da spreme poglavlja 4-9, strane 111-218, iz udžbenika
’Međunarodno poslovanje – sa praktikumom’, Autori: Dr Predrag Kapor, Dr
Aleksandra Tošović-Stevanović, Megatrend univerzitet, Beograd, 2017.
Postoji mogućnost da se drugi kolokvijum radi zajedno sa trećim
kolokvijumom (poglavlja 10-15, strane 229-332), u utorak 30. Maja od
19h.

PREDAVANJA iz predmeta Osnovi međunarodnog poslovanja (II godina)
održaće su u redovnom terminu, utorak 24. maja od 19:00h.

Doc Aleksandar Jovičić