1. Obaveštenje za studente Grafičkog dizajna, a u obavezi
Za studente prve godine, termini za predmet Uvod u vizuelne komunikacije, sala S4:

Utorak, 12.10.2021. od 10:30-13:30
Četvrtak, 14.10.2021.od 9:30-12:30
Petak, 15.10.2021. od 11:00-13:00

Predavač je gostujuću profesor iz Skoplja

2. Za studente prve godine termin za predmet Engleski jezik 1:
četvrtkom u 14:00(Sala kao i za druge fakultete)