PREDMET /  Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija 2  

PROFESOR / FIlip Popović
KONTAKT / 
fabrikkor@gmail.com
Detaljnije informacije u vezi nastave poslate na mejl adrese.
ZADATAK 1 (privođenje kraju) / Serija rešenja korica/naslovnice magazina.
Format: Proizvoljan, u okviru proporcija formata A4, bez ekstremnih odstupanja (kvadrat etc)

Tema: Slobodna, može se preneti na sledeći zadatak / sama izrada magazina. Osmisliti logo magazina i povezati ga sa temom kroz tipografiju ili znak.

Vežba: Ovladati prostorom i elementima naslovne stranice magazina kroz brojeve / različite pozadine i sadržaj kroz izdanja. Posmatrati naslovnicu magazina kao promenjljivu formu, pritom se pridržavati samozadatog standarda. Savladati problematiku vidljivosti logoa i rasporeda informacija. Akcenat na autorskim grafičkim ilustracijama i vidljivosti/jedinstvenosti. Pri korišćenju fotografija, isključivo koristiti autorsku. Ostati u temi magazina kroz seriju naslovnih stranica.

Svako odstupanje od pravila je opravdano dobrom idejom i argumentima.
 
 
ZADATAK 2 / Magazin
Format: U skladu sa prvim zadatkom, ili potpuno nov u skladu sa pravilima prethodnog zadatka.
Tema: Potpuno nova ili nastavak prethodne u skladu sa pravilima prethodnog zadatka.
Obim: Minimum 3 lista (12 stranica) + korice

Vežba: Koncipiranje, dizajniranje i produkcija magazina koji se bavi određenom temom i prati je sadržajno i tematski. Razumevanje sadržaja, zauzimanje uredničkog stava, uobličavanje i prelom tekstova. Savladati kompleksnu strukturu, sa pratećim pravilima. Oformiti vizuelni sistem pozicioniranja i navigacije, tipografski sklop i njihovu hijerarhiju.
Magazin se prelama u programu InDesign.

Svako odstupanje od pravila je opravdano dobrom idejom i argumentima.