Uputstvo za rad

Predmet – GRAFIKA druga godina, 4. semestar

professor – Branislav Fotić fotbra@gmail.com

Zadatak

Radi se vektorska digitalna grafika, u programu Adobe Illustrator. Format papira je 330 x 475 mm a format likovnog dela toliki da margine budu najmanje 20 mm sa svih strana. Prvi rad je slobodan po izboru kolorita, tema je grad, drugi je crno bela varijanta, slobodna tema. Treci rad podrazumeva crnu boju i suženi kolort jednu do dve boje sa valerima , tema enterijer. Minimalan broj radova do kraja semestra je 3.

Studenti su u obavezi da najmanje jednom nedeljno komuniciraju sa profesorom u periodu od 9 do 12h ili od 17 do 19h. Neophodan je kontinuitet u radu I komunikaciji.

RadovI za korekturu se šalju u ekstenziji AI, zapamćeni do verzije C6

preko Wetransfera, na adresu profesora.