Ispit iz predmeta Pravna forenzika, bice odrzan dana 16.06.2020. sa
pocetkom u 13h, u lab. K2.