Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo, utorak 20. decembar 2022., 19:00h-20:00h.
Spremiti poglavlja 1-5, strane 1-103, iz udžbenika Preduzetništvo (grupa autora, 2004).

Doc dr Aleksandar Jovičić