Nastava iz Komunikacionih strategija na master studijama FKM u aprilskom ispitnom roku (9. i 16. april) neće se izvoditi, u skladu sa Planom rada i Kalendarom nastave i ispita za školsku 2018/2019.