Nastava ce se sastojati iz teorijskog i prakticnog dela. Svake srede studentima ce biti poslati na e-mail novi zadaci sa anatomskim crtezima i tekstualnim objasnjenjima.
Studenti ce biti u obavezi da redovno saradjuju sa predmetnim profesorom putem e-maila ( slati radove na korekturu sredom u terminu nastave) .
Neophodan je kontinuitet u radu.