Zbog velikog broja zahteva studenata odobrava se martovski ispitni rok za sve studente svih godina studija.
Prijava ispita vršiće se 08. i 09. marta 2018. god
Rok počinje 19.03.2018. god. i traje do 01.04.2018. god.

Napomena: Pravo da koriste matovski ispitni rok imaju svi studenti koji su izmirili skolarinu zaključno sa 20.02.2018. god.