Nadoknada predavanje iz predmeta Upravljanje projektima i investicijama
biće održana u utorak, 02.11.2021. od 11.45 h, sala A1.