Nastava iz Principa leta, nece se odrzati 06.12 2023 zbog sprecenosti profesora.
Prof.dr Nenad Kapor