Predavanja iz predmeta Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija i Elektronskig poslovanja pocinju u sredu 15.03 u 14:00 h