Treći kolokvijum iz Naslednog prava će se održati 26.05. u 15 časova.

Treći kolokvijum iz Građanskog i stvarnog prava će se održati 02.06. u 15 časova.

Oba kolokvijuma će se održati u sali A5.