Prvi kolokvijum iz Osnova osiguranja odrzace se 20.11.2018. godine u 17h.