Drugi kolokvijum iz Krivicnog prava odrzace se 28.12.2022. godine, sa pocetkom u 17.00h. Kolokvijum obuhvata materiju do kraja opsteg dela.