Predavanja iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekršaja održavaće se svakog ponedeljka, sa početkom u 17.00h.