PREDAVANJE IZ KRIMINALISTIKE ODRŽAĆE SE 04.03. U TERMINU KONSULTATIVNE
NASTAVE.