Ispit iz Prava intelektualne svojine će se održati 26.01.2022. godine u 17h, kabinet 66.