Poštovane koleginice i kolege, prvi kolokvijum iz predmeta Korporativna bezbednost, održaće se u skladu sa prethodnim dogovorom, dana 28. marta 2022. godine, sa početkom u 18.00 časova.

Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo od prvog do petog poglavlja (Udžbenik: Goran Mandić, Petar Stanojević: Korporativna bezbednost, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2021. godina). Takođe, o istom su postavljene odgovarajuće prezentacije na portalu, u delu “Informacije o predmetima i materijali”.

Kolokvijum će se sastojati od pisanog odgovaranja na tri postavljena pitanja. Način ocenjivanja – uspešno položio/nije uspešno položio.

Raspoloživo vreme za pisanje odgovora – 60 minuta.