Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi računovodstva odrzaće se 22.11.2023. godine sa početkom u 12.30h.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks i ličnu kartu, dvolisnice ili vežbanke digiton. Upotreba mobilnih telefona I drugih nedozvoljenih sredstva je strogo zabranjena.