Četvrti kolokvijum iz Porodičnog prava će se održati 13.01.2022. u 15h, sala A4.

Popravni kolokvijumi će se održati na dan ispita u 12h.