Obaveštenje o upisa ocena iz Marketinga, Međunarodnog marketinga, Ponašanja potrošača, Digitalnog
marketinga i Strategijskog marketinga

Upis ocena iz iz Marketinga, Međunarodnog marketinga, Ponašanja potrošača, Digitalnog marketinga i
Strategijskog marketinga biće u sledećem ispitnom roku. Studenti koji su prijavili ispit za junski rok ne
prijavljuju ispit za sledeći rok. Ocena će biti uneta u bazu za junski rok (tj. ispitni rok kada je prijavljen
ispit).