Upis ocena iz predmeta Krivicno pravo odrzace se u utorak, 28. februara 2023. godine u 19.00h.