Svi studenti, koji su dobili teme seminarskih radova iz predmeta:

  • Kontrola
    vazdušnog saobraćaja,
  • Aerodromi 2,
  • Upravljanje kapacitetom i protokom
    vazdušnog saobraćaja i
  • Tehnologija vazdušnog saobraćaja,

dužni su da radove u papirnoj formi dostave u kabinet 04 FCV-a najkasnije nedelju dana pre održavanja ispita.

Prezentacije radova pripremiti za ispit.